Transportes y Excavaciones Teixidó - Serveis

Realitzem, entre altres, els següents treballs:

 • Excavacions.
 • Moviment de terres.
 • Consolidació de terrenys amb i sense aportació de materials.
 • Urbanització del sòl.
 • Reparació de camins i carreteres.
 • Lloguer de maquinària i vehicles amb conductor.

Transportes y Excavaciones Teixidó
Transportes y Excavaciones Teixidó

Transport

Tenim camions per a realitzar gran varietat de transports, però solen tenir relació amb els moviments de terres que realitzem. Transports de terres, d'àrids, de formigó... Aquests transports serveixen tant per a cobrir necessitats pròpies com per a satisfer la demanda dels nostres clients. La nostra experiència en aquest sector és molt àmplia. Tenim camions per a realitzar gran varietat de transports, però solen tenir relació amb els moviments de terres que realitzem. Transports de terres, d'àrids, de formigó... Aquests transports serveixen tant per a cobrir necessitats pròpies com per a satisfer la demanda dels nostres clients. La nostra experiència en aquest sector és molt àmplia.
Transportes y Excavaciones Teixidó

Enderrocs

Realitzem tot tipus d'enderrocaments d'edificis, naus industrials, fàbriques i edificacions particulars. El nostre departament tècnic realitza l'assessorament i confecció del projecte d'enderrocament, els estudis de seguretat i higiene, la tramitació i gestió davant ajuntaments, policies locals i altres organismes, etc. En definitiva s'encarrega de tots els aspectes tècnics i de gestió relacionats amb el projecte d'enderrocament. També realitzem la càrrega i transport dels enderrocs als abocadors i la seva gestió amb els abocadors o el seu reciclat.
Transportes y Excavaciones Teixidó

Obra civil

Realitzem tota mena de treballs i obres d'urbanització tant en obres públiques com d'iniciativa privada, polígons, pavimentacions, regs, conservació de carreteres, esculleres... Carreteres, canals, grans embassaments, l'execució de treballs per grans infraestructures ferroviàries, entre altres activitats.
Transportes y Excavaciones Teixidó

Retirada d'amiants

Disposem d'autorització com Gestors de Residus Perillosos. La nostra empresa està homologada per a la manipulació de materials amb contingut d'amiant la qual cosa ens permet el desmuntatge de cobertes d'URALITA, revestiments de canonades, etc.
Transportes y Excavaciones Teixidó

Contenidors i àrids

Disposem de servei de lloguer de contenidors i contenidors amb àrids. Venda d'àrids en contenidor. Tenim a la seva disposició contenidors d'11 m3 i 25 m3 de capacitat.

Pel que fa als àrids, el control del procés de producció i la utilització de moderna maquinària ens permet assegurar als nostres clients una qualitat de producte capaç de satisfer les expectatives més exigents.
Transportes y Excavaciones Teixidó

Distribució de carburants

Teixidó Oil S.L. distribueix carburants i combustibles petrolífers a domicili tant en el sector particular com industrial garantint el nivell adequat de quantitat i qualitat del producte servit.
 
 • Distribució de gasoil del tipus A, B i C, garantint la màxima qualitat.
  El seu àmbit de distribució abasta Lleida i província. Actualment, comptem amb un centre de càrrega propi, a la localitat d’Alcoletge (Lleida) on també es troba el centre logístic.

L'empresa comprèn les àrees administrativa, comercial i logística on un equip de professionals qualificats s'esforça per oferir el millor servei, des de la recepció de comandes i assessorament comercial fins a la distribució del producte perquè aquest arribi al client en òptimes condicions.

La qualitat dels productes distribuïts per TEIXIDÓ OIL S.L. compleix amb la normativa vigent com s'especifica a continuació:

 • Gasoil A, compleix amb les especificacions definides pel Real Decret 1700/2003 de 15 de desembre, conforme a la Directiva 2003/17/CEE del Parlament Europeu i del Consell de 3 de març de 2003. Compleix amb la norma Europea CEN EN 590.
 • Gasoil B, compleix amb les especificacions definides pel Real Decret 1700/2003 de 15 de desembre, conforme a la Directiva 93/12/CEE de 23 de març de 1993.
 • Gasoil C, compleix amb les especificacions definides pel Real Decret 1700/2003 de 15 de desembre, conforme a la Directiva 93/12/CEE de 23 de març de 1993.
Transportes y Excavaciones Teixidó